สพม.35 ต้อนรับ นายคฑาวุธ แข็งแรง ศน.คนใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะให้การต้อนรับ นายคฑาวุฒ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คนใหม่ และคณะบุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1 โดยการนำของ นายสมบูรณ์ สันชมพู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ที่เดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
สุทัศชัย จันโท/ภาพ