สพม.35 ต้อนรับ รอง.ผอ.สพม.35 คนใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรม ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 2 คน คือ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และนางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม สอบบรรจุแต่งตั้งและได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และเดินทางมารับตำแหน่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง มีบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับกว่า 200 คน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ