สพม.35 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปประชุมปันเจิง สพม 35 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะเวียนมาบรรจบ
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า
ชมขาว หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ