สพม.35 ทำ MOU ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับนายจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นพยาน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team) และ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ