สพม.35 นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิมเที่ยว”จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำการแสดงวงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง และนาฏศิลป์พื้นบ้าน ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี และการแสดงวงดนตรีโฟล์คซองวงโอเวอร์ไซด์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดแสดงในงาน “เดิน กิน ชิมเที่ยว” ฮิมวังจังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 งาน “เดิน กิน ชิมเที่ยว” ฮิมวังจังหวัดลำปาง เป็นงานที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ถนนริมแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ