สพม.35 นิเทศติดตาม โรงงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามฯ ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง
นายคม ทองประสม รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19 ต่อไป
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ