สพม.35 นิเทศประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง.ผอ.สถานศึกษา

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมการนิเทศการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้การนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในจังหวัดลำปาง (สหวิทยาเขตพญาวัง) จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ