สพม.35 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนางนภาพร แสงนิล และนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้การป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 2019 โดยให้คณะครู รายงานการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และคณะกรรมการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชี้แจงแนวทางนโยบาย ของกระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน