สพม.35 ปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมทำกิจกรรมปฏิญาญเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาญเป็นบุคลากรที่ดีภายใต้พันธสัญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน