สพม.35 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ราย ณ ห้องประชุมกู่คำ ดังนี้
1. นางสาวสิรินยา บุญสืบ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
2. นางสาววาสนา งามสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3. นางสาวปภัสสร ก๋าเขียว โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ณัฐวัชร อุ่ยเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ภาพ-รายงาน