สพม.35 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่นฯ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 คน และจัดทำทะเบียนประวัติ(ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง