สพม.35 ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ สพฐ.

วันที่5 มีนาคม 2563 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาโดยท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย สาระสำคัญดังนี้
1.การงดกิจกรรมประชุมชุมนุมในสถานการณ์ โควิค 19
2.มาตรการการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ/อาหารกลางวัน/ยาเสพติด
3.การเพิ่มเขตพื้นที่
4.การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพมัธยมศึกษา โรงเรียนนิติบุคคล
5.competency based หลักสูตรเน้นสมรรถนะ
6.การขับเคลื่อนEric Center เป็นศูนย์HRDC
7.ห้องเรียนอาชีพ ฟื้นมัธยมคมส.กับการเรีบนร่วมอาชีวะ
8.การรับนักเรียนห้ามรับเงินแป้ะเจี้ยะ/ไม่ปิดกั้นนักเรียนไปอาชีวะ
9.โรงเรียนขยายโอกาสทีมีนักเรียนน้อยมาเรียนที่โรงเรียนมัธยม
10.ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สอบCEFRได้B1กี่คน?
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภาพร แสงนิล
รอง.ผอ.สพม.35/รายงาน-ภาพ