สพม.35 ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมนางชญาดา โนตาปิง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางบุปผา อริยะสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมพระบาท3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ