สพม.35 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ พญาวัง

สพม.35 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ พญาวัง
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) เข้าประเมินคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สหวิทยาเขตพญาวัง ในวันที่ 21 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ 2563 รอบที 2
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

วัชรี สิทธิวัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง