สพม.35 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปางจำนวน 5 สหวิทยาเขต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 11 กันยายน 2562
โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อประเมินผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดลำปาง จำนวน 30 โรงเรียน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ