สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา” ครั้งที่ 1(ลำพูน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการฯ ประเมิน สายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดลำพูน กลุ่มสหวิทยาเขตจามเทวี , หริภุญชัย และศรีวิชัย ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

วัชรี สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ /ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน