สพม.35 พิจารณางบกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รายงาน-ภาพ