สพม.35 มอบเกียรติบัตร “ผู้ออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์”

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35มอบเกียรติบัตร “ผู้ออกแบบการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์” ตามโครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบ มื่อเรียนจบและทำแบบทดสอบผ่านแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิคส์ได้จากเว็ปไซต์ สพม.35 (E-Certificate)

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

วัชรี สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล/ภาพ-รายงาน
กลุ่มพัฒนาบุคคล/เจ้าของโครงการ