สพม.35 มอบเกียรติบัตร O-NET ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ 1-10 ของประเทศ
โดยนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่คณะผู้บริหาร ในสังกัด ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม ได้ที FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ รร.เมืองมายวิทยา/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน