สพม.35 มอบเงินช่วยเหลือจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบเงินช่วยเหลือจากนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 เพื่อช่วยเหลือจังหวัดลำปาง ภายใต้ “กิจกรรมดี ที่ สพท และสถานศึกษาทำเพื่อสังคมในช่วงโควิค 19” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือจำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 10,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 เมษายน 2563

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

บัณฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน