สพม.35 รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด

         

          นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรในสำนักงาน กว่า 30 คน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม และรองผู้ว่าราชการอีก 3 คน ณ จวนผู้ว่าราชการ ในช่วงเช้า ช่วงบ่ายเดินทางรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และภริยา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบมา

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

/ภาพ-รายงานสพม.35 รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด