สพม.35 รับฟังพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 47

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ
“ พุธเช้า–ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 47/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเฝ้าระวังวิกฤติทางอากาศ PM 2.5 ในสถานศึกษาตามนโยบายพื้นที่เป็นฐาน
2. มาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. การจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. Unplugged Coding : โค้ดดิ้งลูกประคบ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง จ.บึงกาฬ
5. การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้วยหุ่นยนต์
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน
7. กิจกรรมปลูกข้าววิถีชีวิต เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนเพียงหลวง 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน