สพม.35 รับฟัง “พุธเช้า-ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 และนางนภาพร แสงนิล รอง ผอ.สพม.35
นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปันเจิง โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2. กิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกันแบ่งปันเพื่อสังคมในโควิด-2019
3. การเปิด – ปิดภาคเรียนและการสอนชดเชยสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. การทบทวนมติ กคศ.กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 13/ 2556 ประจำปี พ.ศ. 2559
5. มาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมในสถานการณ์ COVID – 2019
6. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID – 2019
7. ไทยพีบีเอส “ชวนครูวิทย์ – คณิต มาคิดให้ว๊าว

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ