สพม.35 รับมอบถนน และร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดถนนภายในโรงเรียนโดยได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานรับมอบถนนภายในโรงเรียน และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมงาน นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกล่าวรายงาน นอกจาก นั้นยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น 5 ส. อีกด้วย
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน