สพม.35 รับมอบทุนการศึกษา”คุณชุมพล อมรพิชญ์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาคุณชุมพล อมรพิชญ์ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่คุณชุมพล อมรพิชญ์พร้อมครอบครัวสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนรวม 42 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ