สพม.35 รับมอบหน้ากากอนามัย จาก ศธจ.ลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับมอบหน้ากากอนามัย จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำมอบต่อสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบจากนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาาญการ/รายงาน-ภาพ