สพม.35 รับรองใหม่ นายไพชยา พิมพ์สารี

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมต้อนรับ นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คนใหม่ โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะผู้บริหาร คณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ลัญจกร ผลวัฒนะ/ภาพ สุทัศชัย จันโท/ภาพ