สพม.35 รายงานความโปร่งใสการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และคณะ เข้ารับการรายงานการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่มีการแข่งขันสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในฐานะที่มี
บทบาทหน้าที่โดยตรงในการกำกับติดตามการรับนักเรียนของสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้ โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน การรายงาน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง