สพม.35 ร่วมกับ ปปช.ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 การลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง และ ป.ป.ช. เขต 5 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบุญาทย์วิทยาลัย
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม เข้าร่วมสังเกตการณ์
ข่าวหน้าเว็บ สพฐ. ได้ที่นี่
ข่าว FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่

ฐารดี วงศ์ษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง