สพม.35 ร่วมคัดเลือกข้าราชการฯ 38 ค (2)

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 และ นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ภาพ-รายงาน