สพม.35 ร่วมงานวันครู ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร และคณะครู ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 มกราคม 2563
โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าลำปาง เป็นประธานพิธี กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตร ,พิธีทางศาสนา ,พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีประกาศเกียรติบัตร แด่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ปี 2562
ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพม.35

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ