สพม.35 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวชิรป่าซาง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อีกทั้ง ได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญแด่คณะครูนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พงษ์อมร ปันปวง/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน