สพม.35 ร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อรับทราบบริบทการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วยสถานีตำรวจ ,สาธารณสุขจังหวัด,หอการค้าจังหวัด,จังหวัดสุโขทัย,สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และเครือข่ายการศึกษาทั่วภาคเหนือ เพื่อให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์แบบ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ