สพม.35 ร่วมจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางบุปผา อริยะสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ