สพม.35 ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน คนใหม่ 2 ท่าน คือ นายถวิล ชัยยา และนางสาวฐานิตา นพฤทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งในโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รองผู้อำนวยการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน