สพม.35 ร่วมต้อนรับ นายเสกสรร ปิวศิลป์ศักดิ์

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมให้การต้อนรับนายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี คนใหม่ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน