สพม.35 ร่วมต้อนรับ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คนใหม่ เดินทางมาดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมประภัสสร โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน

นรินทร์ เขียวอินต๊ะ/ภาพ
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน