สพม.35 ร่วมนำเสนอผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนต่อรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยนางนภาพร แสงนิล และนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมและนำเสนอผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ต่อนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

ชมข่าวกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

สุวลี สาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ภาพ-รายงาน