สพม.35 ร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกทั้ง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบข้อมูล ปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน