สพม.35 ร่วมประเมินสถานศึกษาฯ โรงเรียนวัดเวฬวัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยมีบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในส่วนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ที่นำเสนอข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Fb สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ