สพม.35 ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC ) ปีการศึกษา 2563 แก่คณะบุคลากรใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอมภาพ Video Conference ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
คณะบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 หัวข้อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล, ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และระบบจัดเก็บข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

มนตรี นันไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน