สพม.35 ร่วมพิจารณาตัวแทน TO BE NUMBER ONE ภาคเหนือ

คณะทีมงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกทีมเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE THAILAND ระดับภาคเหนือ
โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และในส่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.35 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ