สพม.35 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล และบ่ายจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ ช่วงเย็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน
นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงนำคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ