สพม.35 ร่วมพิธี “ปิยมหาราช” จังหวัดลำปาง

นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางวัชรี สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช ที่จังหวัดลำปาง จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
นรินทร์ เขียวอินต๊ะ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน