สพม.35 ร่วมพิธี “พ่อแห่งแผ่นดิน”

นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร และนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อม บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

พิชญา คำปัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ