สพม.35 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล สพฐ

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร และคณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค19) ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 เพื่อรับทราบนโยบาย การบริหารจัดการเรียนการสอน แนวทางการดำเนินงานจาก เลขา กพฐ.

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ