สพม.35 ร่วมรับฟังถ่ายทอดสด “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร คณะบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ