สพม.35 ร่วมรับฟังรายกาาร พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 30/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
2.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการจัดงาน “ยกกำลังสองการศึกษาไทย
สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Education Eco-System)”
3.การประกวดตัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2564
4.การนำเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์การล้อ แกล้ง รังแกในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ ฉก.ชน.
5.โครงงานฐานวิจัย โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูล
6.ภาพยนตร์สั้น เรื่อง The Shock วันนั้นที่ฉันเห็น โงเรียนบ้านบึงใน สพป.สกลนคร เขต 2

ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ