สพม.35 ร่วมลงนามส่งมอบนักศึกษาจีน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีส่งมอบนักศึกษาจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน (รุ่น 11) ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับระหว่างไทย – จีน ปลูกฝังและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในจังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถเข้าถึงการสื่อสารภาษา และเข้าใจวัฒนธรรม ไทย – จีน มีนักศึกษาจีน เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 คน
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าวเชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ข่าว สพฐ. https://www.obec.go.th/archives/181967
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ