สพม.35 ร่วมส่งนายกฤษฎา มณีเชษฐา และนายสมบัติ จันทร์สุริยะ รอง.ผอ.แม่เมาะวิทยา

สพม.35 ร่วมแสดงความยินดี นายกฤษฎา มณีเชษฐา และนายสมบัติ จันทร์สุริยะ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วย นางนภาพร แสงนิล รองผอ.สพม.35 และ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.35 ,คณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร , คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.35 คณะเจ้าหน้าที่บุคลากร สพม.35 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.35 คณะผู้บริหารองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน